Bild från våren 2013
ANTON

Galleri

2017

HD-rtg C (B-C)
 BHPtestad september-17:
Godkänt skott

2014

Vårgårda 30/5-14:  ögonlyst Ua
Rasbeskrivning - God
Vallanlagstestad - goda vallanlag
Skv-Specialen Tånga Hed 29/5-14: Exellent Ökl

2013

Viltspår
2/10 - Kurt - 1hp SEVCH
26/5 - Björn -
1 Hp

22/5 - Kurt - 1 Hp
27/4 - Walde - Anlagsprov Godkänt